Kalmatron-D

Betono priedas KALMATRON-D neorganinių medžiagų pagrindu yra skirtas B5-B20 markės konstrukciniams betonams, kurių gamyboje naudojama rišamoji medžiaga yra cementas portlandcementinio klinkerio pagrindu

Hidroizoliacinis betono priedas KALMATRON-D didina betono atsparumą ankstyvuoju ir projekte nurodytu laikotarpiu iki 30%, didina jo atsparumą šalčiui 50 ciklų ir daugiau, o nepralaidumą vandeniui - 2-3 padalomis, tokiu būdu, leisdamas pagaminti labai tankų betoną.

Betono priedas KALMATRON-D didina betono tankį ir žymiai didina betono atsparumą agresyvioms terpėms,apsaugodamas cemento akmenį nuo irimo, veikiant dujų ir druskų vandens tirpalų sukeliamai korozijai bei biologinei korozijai. Priedas užtikrina betono neskvarbumą mašininei ir soliarinei alyvai.

Betono priedas KALMATRON-D nesukelia armatūros korozijos ir neblogina betono sąlygojamo plieninės armatūros pasyvavimo, yra netoksiškas, nedegus ir nesprogus. Leidžiama naudoti priedą betone, kontaktuojančiame su geriamuoju vandeniu.

NAUDOJIMAS

1.       Optimalus KALMATRON-D priedo kiekis yra 10 kg/m3, nepriklausomai nuo betono markės ir rišamosios medžiagos sąnaudų. Priedas KALMATRON-D yra įpilamas vietoje analogiško svorio rišamosios medžiagos dalies.

2.       Priedas įdedamas į sausą betono mišinį prieš užpilant jį vandeniu, ir po to mišinys yra kruopščiai sumaišomas maišytuve. Maišymo trukmę rekomenduojama padidinti 20% palyginus su apskaičiuotąja, idant priedas tolygiai pasiskirstytų betono masės tūryje.

3.       Tikslus užpilamo vandens kiekis yra nustatomas Gelžbetoninių gaminių įmonės laboratorijoje. Užpilus vandeniu, mišinys kruopščiai sumaišomas, kol gaunama vienalytė masė.

4.       Betono priedas KALMATRON-D veikia betono masę kaip plastifikatorius ir pagerina jos klojamumą. Leidžiama naudoti priedą betone, modifikuotame superplastifikatoriais natrio druskų pagrindu (pavyzdžiui, С-3). Tokiu atveju yra netrikdomas superplastifikatorių priedų ir KALMATRON-D priedo poveikio mechanizmas betono mišinyje, taip pat nesumažėja priedų veiksmingumas ir nesama jokio negatyvaus priedų tarpusavio poveikio bei jų poveikio betono mišiniui. KALMATRON-D priedo naudojimo kartu su kitais priedais galimybė turi būti įvertinama iš anksto pagal bandymų Gelžbetoninių gaminių įmonės laboratorijoje rezultatus.

5.       Klojant betono mišinį, reikia skirti ypatingą dėmesį darbų atlikimo kokybei, nes galutinės visos betono konstrukcijos eksploatacinės savybės tiesiogiai priklauso nuo reikiamo betono masės klojimo tankio užtikrinimo ir kokybiško klojinių formų užpildymo.

SAUGOS TECHNIKA

Dirbant su priedu, reikia naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis, idant jis nepatektų į kvėpavimo takus arba ant odos. Patekus priedo dalelėms į akis, praplaukite jas vandeniu ir, esant reikalui, kreipkitės į gydytoją. Saugokite jį vaikams neprieinamoje vietoje.

Tiekiamas 10 kg maišais.

Pagrindinė>>Produkcija>>Kalmatron D

 

UAB"Imgalsa"; Eišiškių pl.28, Vilnius, Lithuania, LT-02184; +37068441932; kalmatronas.info@gmail.com